Informujemy, że pod patronatem merytorycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP, w dniach 17-18 listopada 2017r.

w Hotelu ARCHE****  przy ul. Oleńki 20 w Częstochowie,  odbędą się

III Jurajskie Spotkania Onkologiczne, pt. „Rak Odbytnicy – Nowości

w leczeniu Onkologicznym”.

 

Program spotkań przedstawia się następująco:

 

  • Postępy w diagnostyce genetycznej i obrazowej raka odbytnicy
  • Aktualne możliwości leczenia endoskopowego, chirurgicznego, systemowego oraz radioterapii
  • Zaproszeni goście: prof. A. Rutkowski, prof. Z. Lorenc, dr hab. J. Radziszewski, dr hab. E. Nowakowska – Zajdel, dr hab. R. Stec, dr n. med. M. Spychalski i inni.
  • Warsztaty pielęgnacji stomii dla pielęgniarek
  • Praktyczne warsztaty chirurgiczne: Przednia laparoskopowa resekcja odbytnicy (operator: dr hab. med. J. Radziszewski)

Program spotkań III Jurajskie Spotkania Onkologiczne.pdf