W związku z koniecznością przebudowy strefy wejściowej do Szpitala przy ulicy Bialskiej od 17 września 2018 roku aż do zakończenia remontu - wejście główne będzie zamknięte.

Pacjenci oraz pracownicy placówki mogą dostać się do Szpitala wejściem usytuowanym po lewej stronie od wejścia głównego tj. przez poczekalnię poradni chirurgii dziecięcej, z kolei pacjenci niepełnosprawni korzystać mogą z wejścia przez poczekalnię poradni onkologicznej. Przy tym wejściu utworzono podjazd.

Załogi transportu sanitarnego proszone są o korzystanie z funkcjonującego obecnie (dojazd do SOR) podjazdu od strony wewnętrznej szpitala - zgodnie z oznakowaniem.

Prosimy także o stosowanie się do znaków i informacji na specjalnych tablicach umieszczonych w widocznych miejscach.