Oświadczenie
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

 

W związku z artykułem, który pojawił się na portalu www.silesia24.pl, Szpital informuje, że:

Odpady medyczne pochodzące z bieżącej działalności Szpitala są wywożone codziennie. Ostatni wywóz miał miejsce w dniu dzisiejszym (7.02.2020) około godziny 12.00. W trakcie jednego transportu ze Szpitala wywożonych jest od 1 do 1,8 tony odpadów. Przed wywozem wszystkie odpady medyczne są zabezpieczane w magazynie odpadów lub wyznaczonych do tego miejscach przyległych do magazynu. Co półtorej godziny miejsca te są czyszczone i dezynfekowane, aby wyeliminować jakiekolwiek ryzyko skażenia.

Zrobione zdjęcia to efekt tego, iż na czas nie został odebrany jeden z transportów. Odpady złożone obok magazynu były jednak właściwie zabezpieczone i jeszcze w tym samym dniu zostały całkowicie usunięte.

Z uwagi na brak rzetelności materiału prasowego, Szpital planuje podjęcie kroków prawnych wobec Redakcji portalu.