W związku z pojawieniem się zagrożenia epidemiologicznego na Oddziale Chorób Płuc i na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, Dyrekcja zdecydowała o wstrzymaniu przyjęć na wspomniany Oddział i SOR. Obecnie 22 osoby, które miały kontakt z pacjentem, u którego zdiagnozowano koronawirus (w tym 3 lekarzy) objętych zostało kwarantanną. Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, Szpital podejmuje wszystkie niezbędne działania prewencyjne. Podjęte zostały także wszystkie procedury mające na celu minimalizację zagrożenia.