Mimo decyzji rządu o luzowaniu obostrzeń w przestrzeni publicznej związanych z pandemią koronawirusa, na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny nadal obowiązują zasady, jakie wprowadziliśmy dla dobra naszych pacjentów i personelu.

Na terenie Szpitala obowiązuje nakaz noszenia maseczek przez pacjentów i osoby im towarzyszące. Pacjenci zgłaszający się na umówione wizyty w poradniach specjalistycznych oraz pracowniach zobowiązani są do posiadania własnych środków ochrony osobistej, osoby bez takich zabezpieczeń nie zostaną wpuszczone na teren Szpitala.

Prosimy o dalszą dobrą współpracę, przypominając, że nasza działalność lecznicza mogła być prowadzona bez większych zakłóceń właśnie dzięki szybko wprowadzonym procedurom bezpieczeństwa. Dzięki nim pojedyncze przypadki osób zarażonych były szybko wykrywane, ograniczona została transmisja koronawirusa i nie powstały ogniska zakażeń, a oddziały wracały do pracy po kilku dniach niezbędnej kwarantanny.

Przypominamy zasady obowiązujące pacjentów i inne osoby na terenie Szpitala

 

WEJŚCIE DLA PACJENTÓW DO SZPITALA UL. BIALSKA 104/118

Wejście do budynku głównego wydzieloną strefą „WEJŚCIE DLA PACJENTÓW”:

poniedziałek – niedziela w godzinach 6.00 – 20.00

Wejście do budynku Radioterapii

poniedziałek – piątek w godzinach 7:00 – 14:00

POZOSTAŁE WEJŚCIA SĄ NIEDOSTĘPNE DLA PACJENTÓW!!!

Pracownicy wchodzą do budynku głównego wydzieloną strefą „WESCIE DLA PRACOWNIKÓW” 
oraz dodatkowo pracowników obowiązuje okazywanie identyfikatorów oraz zobowiązani
są do przeprowadzenia automatycznego bezkontaktowego pomiaru temperatury .

 

WEJŚCIE DLA PACJENTÓW DO SZPITALA UL. PCK 7

Wejście do Szpitala tylko głównym wejściem.

Pacjenci zgłaszający się do Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego zgłaszają się bezpośrednio do budynku oddziału.

 

NA TEREN SZPITALA WCHODZI TYLKO PACJENT

Jeśli pacjent nie jest w stanie wejść samodzielnie, wchodzi z nim tylko jedna osoba towarzysząca.

NA TERENIE SZPITALA W DALSZYM CIĄGU OBOWIĄZUJE NAKAZ NOSZENIA MASECZEK
i korzystania z innych środków ochrony osobistej przez pacjentów jak i osoby im towarzyszące.

PRZYPOMINAMY O KORZYSTANIE Z PŁYNÓW DO DEZYNFEKCJI RĄK

 

W SZPITALU OD DNIA 4 MARCA BR.,  DO ODWOŁANIA OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN

 

 

PACJENTÓW POSIADAJĄCYCH WYZNACZONĄ GODZINĘ WIZYTY W PORADNI LUB PRACOWNI ZAPRASZAMY DO PRZYCHODZENIA NA TĘ GODZINĘ

Pacjenci na umówioną wizytę  zgłaszają się na określoną godzinę, nie wcześniej niż 30 minut przed godziną wizyty. Pacjenci będący wcześniej niż 30 minut przed umówioną wizytą nie będą wpuszczani na teren Szpitala. Nie ma potrzeby oczekiwania w poczekalni i narażanie siebie i innych na transmisję wirusową.

PACJENCI SĄ WPUSZCZANI ZGODNIE Z ZASADAMI OGRANICZONEGO WEJŚCIA

Przy wejściu głównym może przebywać maksymalnie 5 pacjentów oczekujących na wypełnienie ankiety epidemiologicznej. Pozostali pacjenci oczekują na wejście przed drzwiami głównymi z zachowaniem bezpiecznego odstępu.

PERSONEL SZPITALA PRZEPROWADZA WSTĘPNĄ OCENĘ STANU PACJENTA

Wyznaczony pracownik dokonuje pomiaru temperatury ciała (w budynku głównym przy ul. Bialskiej zamontowany został bezkontaktowy pomiar temperatury) oraz następnie pacjent proszony jest
o wypełnienie ankiety epidemiologicznej.

Szanowni Państwo! Aby skrócić czas trwania wstępnej oceny stanu pacjenta, zamieszczamy poniżej ankietę, którą wypełniają Państwo u nas na miejscu. Można ją wydrukować, wypełnić w domu i przynieść już wypełnioną, dzięki temu usprawnimy proces.

ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA PDF

ZASADY PRZEKAZYWANIA PACZEK DLA PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W SZPITALU

Przyjmowane są tylko paczki do 5 kg (w jednej torbie). Osoba przekazująca paczkę musi skontaktować
się z pacjentem lub personelem jego oddziału, aby potwierdzić zgodę ze strony oddziału na przyjęcie paczki dla pacjenta. Paczka zostaje przyjęta przez osoby pełniące dyżur przy wejściu głównym a następnie przekazywana jest na oddział docelowy.

Paczka powinna posiadać oznaczenie na jaki oddział ma zostać przekazana. Osoby dyżurujące przy wejściu nie dostarczają paczek na oddziały!

PUNKT UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Osobisty odbiór dokumentacji medycznej funkcjonuje na zmienionych zasadach.

Pacjent po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu odbioru dokumentacji zgłasza się do wejścia głównego na wyznaczoną godzinę gdzie oczekuje na pracownika Punktu z dokumentacją medyczną- odbiór następuje przy wejściu głównym a nie w punkcie wydawania dokumentacji.

 

OBOWIĄZUJE ZAKAZ KIEROWANIA PRYWATNYCH PRZESYŁEK KORESPONDENCYJNYCH

OBOWIĄZUJE ZAKAZ ZAMAWIANIA DOSTAWY JEDZENIA

 

PACJENCI I OSOBY TOWARZYSZĄCE OBOWIĄZANE SĄ DO PRZESTRZEGANIA POLECEŃ PRACOWNIKÓW SZPITALA

W przypadku zaplanowanych wizyt w poradniach specjalistycznych przed umówioną wizytą należy skontaktować się z rejestracją danej poradni w celu potwierdzenia terminu wizyty. Przypominam również, że w ramach poradni specjalistycznych przeprowadzane są teleporady medyczne. Dzięki teleporadzie medycznej możesz otrzymać: zalecenia, e-zwolnienie, e-receptę, sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.