Oświadczenie Dyrekcji

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w każdym Szpitalu i placówce ochrony zdrowia obowiązują zasady, które wynikają z przepisów tworzonych przez odpowiednie organy, ale także przez zarządzających. Obowiązują one personel, pacjentów ale także wszystkie osoby, które wchodzą do budynku i przebywają na jego terenie.

W godzinach popołudniowych, osoba podająca się za dziennikarza, bez uzgodnienia z dyrekcją Szpitala, z pogwałceniem zasad i norm o których mowa powyżej, podejmowała kroki, które nie mają nic wspólnego z profesjonalnym dziennikarstwem. Poprzez swoje destrukcyjne działania zaburzyła realizowany przez naszą placówkę proces szczepień. Osoba ta filmowała twarze pacjentów bez ich zgody, personel szpitala i miejsca w których dokonywane były działania operacyjne związane ze szczepieniami. Jej działania spowodowały poważne zamieszanie, były agresywne i ukierunkowane na destabilizację procesu szczepień. Osoba ta nie przestrzegała wymogów epidemiologicznych. Tworzyła ona (co widać na upublicznionym przez nią filmie) wnioski i hipotezy, które nie miały żadnych podstaw merytorycznych. Kreowała coraz to nowe scenariusze, sugerowała rzeczy i zjawiska, które nie miały miejsca. Jej działania miały na celu również prowokowanie personelu Szpitala. Było to dostrzegane również przez osoby oczekujące, które w sposób jednoznaczny zwracały jej uwagę na co najmniej niestosowne działania, wprowadzanie zamętu i chaosu. Spowodowała ona tym samym zagrożenie dla procesu szczepień. Z tych między innymi powodów nasza placówka przekazała nagrany materiał do analizy prawnej, zaś wobec wskazanej osoby rozważane są kroki prawne.

Uważamy, że wartością demokracji jest profesjonalnie realizowane dziennikarstwo. Popieramy wolność prasy i prawo dziennikarzy do pozyskiwania i dzielenia się informacjami. Nasza placówka zawsze jest gotowa do przekazywania informacji profesjonalnym mediom. Udzielamy odpowiedzi na pytania, jesteśmy i będziemy do dyspozycji. Ale nigdy nie będzie naszej akceptacji dla działań agresywnych, destrukcyjnych i takich które prowadzą do zaburzania całego procesu szczepień. Jednocześnie przepraszamy za emocje, które stały się udziałem osoby pracującej na stanowisku rejestratorki medycznej. Podjęte przez nią działania były wynikiem natarczywego, agresywnego zachowania osoby podającej się za dziennikarza. Dodać należy, iż kumulacja szczepień w tym dniu wynikała wyłącznie z błędu w systemie informatycznym obsługującym proces szczepień. Większość z osób, które w tym dniu przyjechały do punktu szczepień zostało zaszczepionych w ciągu godziny.