Informacje dla pacjentów - ograniczenie przyjęć

Informacje dla pacjentów - ograniczenie przyjęć

Szanowni Państwo, Informujemy, że Zarządzeniem Dyrektora nr 71.2020 z dnia 19.10.2020 r. na podstawie: •    Ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, •    Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 3 września 2020 r., znak: ZDII.9611.8.39.2020 w sprawie zapewnienia w podmiocie leczniczym łóżek dla pacjentów z... Czytaj dalej...

Aktualne informacje dla pacjentów

Aktualne informacje dla pacjentów

Mimo decyzji rządu o luzowaniu obostrzeń w przestrzeni publicznej związanych z pandemią koronawirusa, na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny nadal obowiązują zasady, jakie... Czytaj dalej...