Laboratorium szerokoprofilowe typ B 

Telefony:
Pracownia Mikrobiologii:                                        34 367 3368 

Personel Pracowni:
Specjaliści II ° mikrobiologii klinicznej - 6 osób
Mikrobiolodzy kliniczni z I° - 2 osoby
Młodsi asystenci - 2 osoby
Technicy analityki medycznej - 4 osoby 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII:

Lp. Zakład Mikrobiologii Klinicznej Adres Godziny

pobierania
materiałów
 od pn-pt

wydawania
wyników
od pn-pt
1. Pracownia Bakteriologii Ogólnej i Diagnostyki Beztlenowców Zakład
Mikrobiologii Klinicznej
ul. Bialska 104/118
Pawilon B, I piętro

8:00-10:00

8:00-10:00

13:00-14:00 

2. Pracownia Mikologii
3. Pracownia Zakażeń Układu Pokarmowego
4. Pracownia Wirusologii i Serologii Kiły
5. Pracownia Immunologii
6. Epidemiologia Zakażeń Szpitalnych
7. Pracownia Prątka Gruźlicy ul. PCK 7,
Pawilon E, II piętro
8:00 -10:00

Diagnostyka Zakładu Mikrobiologii Klinicznej obejmuje następujący zakres:

1. Diagnostyka SARS-CoV-2 (COVID-19):

 • P/ciała w klasie IgA,
 • P/ciała w klasie IgM,
 • P/ciała w klasie IgG,

2. Diagnostyka górnych i dolnych dróg oddechowych:

 • Wymazy z gardła, nosa,
 • Popłuczyny krtaniowo – oskrzelowe, popłuczyny oskrzelowe, BAL,
 • Plwocina, wydzielina z drzewa oskrzelowego itp.,
 • Oznaczanie antygenu RSV (Respiratory Syncytial Virus) oraz adenowirusów,
 • Oznaczanie antygenu grypy A oraz B (badanie przesiewowe),

 3. Diagnostyka gruźlicy oraz mikobakterioz:

 • Metoda Kubicy z chlorowodorkiem – N – acetylo – L – cysteiny: posiewy na podłoże Lowenstein-Jensen,
 • Metoda MGIT oparta o fluorescencję (czas uzyskania hodowli do 10 dni),
 • Oznaczanie lekowrażliwości,

 4. Diagnostyka układu moczowego:

 • Posiewy moczu,

 5. Diagnostyka układu moczowo – płciowego:

 • Biocenoza pochwy,
 • Posiew nasienia,
 • Wymazy z kanału szyjki macicy, cewki moczowej w kierunku bakteriologicznym oraz grzybiczym,
 • Badania w kierunku Neisseria gonorrhoeae,
 • Mikrohodowla Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum,
 • Oznaczanie obecności antygenu Chlamydia trachomatis bezpośrednio z pobranego materiału,
 • Badanie nosicielstwa Streptococcus gr. B (GBS),

 6. Diagnostyka zakażeń krwi i innych płynów ustrojowych:

 • Posiewy krwi,
 • Posiewy płynu z jamy otrzewnej,
 • Posiewy płynu z jamy opłucnej,
 • Posiewy płynu stawowego,
 • Posiewy płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR)
 • Inne,

 7. Diagnostyka zakażeń skóry i tkanek miękkich:

 • Wymazy z ran,
 • Wymazy z ropni oraz zmian ropnych,
 • Wymazy z owrzodzeń,
 • Wymazy z odleżyn,
 • Wymazy ze zmian trądzikowych,
 • Wymazy ze zmian skórnych,
 • Itp.,

 8. Inne:

 • Wymazy z worków spojówkowych,
 • Wymazy z uszu,
 • Itp.,

 9. Diagnostyka układu pokarmowego:

 • Badanie kału w kierunku obecności Clostridium difficile:
 • Wykrywanie dehydrogenazy glutaminianowej (GDH)
 • wykrywanie toksyny A i B
  • Badanie kału w kierunku: Salmonella spp., Shigella spp., EPEC (enteropatogenna E. coli),  E. coli O157 (szczep enterokrwotoczny), Yersinia spp., Campylobacter spp., Helicobacter pylori,
  • Badanie kału w kierunku Rota-, Adeno- i Norowirusów,

   10. Oznaczanie lekowrażliwości drobnoustrojów:

  • Met. dyfuzyjno-krążkowa,
  • Breakpoint,
  • MIC,

   11. Diagnostyka mikologiczna:

  • Hodowla oraz identyfikacja dermatofitów i grzybów drożdżopodobnych,
  • Oznaczanie lekowrażliwości  grzybów drożdżopodobnych,

   12. Diagnostyka układu nerwowego:

  • Badanie płynu mózgowo – rdzeniowego (preparat bezpośredni, szybki test na obecność antygenów Neisseria meningitidis ABCY W135, E. coli K1, Streptococcus gr. B, Haemophilus influenzae typ b, Streptococcus pneumoniae),
  • Diagnostyka kiły oraz boreliozy w PMR,

   13. Diagnostyka kiły:

  • VDRL
  • FTA
  • FTA-ABS
  • TPHA

   14. Diagnostyka chorób infekcyjnych:

  • Oznaczanie wskaźnika diagnostycznego sepsy – prokalcytonina (PCT),
  • Diagnostyka toksoplazmozy – p/ciała anty TOXO IgM, IgG, awidność IgG,
  • Diagnostyka cytomegalii – p/ciała anty CMV IgM, IgG, awidność IgG,
  • Diagnostyka Rubella virus (różyczka) – RUB IgM, IgG,
  • Diagnostyka mononukleozy zakaźnej EBV – wirus Epsteina-Baara z określeniem fazy zachorowania (testy EBV VCA IgM, EBV VCA/EA IgG, EBV EBNA IgG),
  • Diagnostyka wirusa opryszczki typu 1 - HSV1 – p/ciała w klasie IgM oraz IgG,
  • Diagnostyka wirusa opryszczki typu 2 - HSV2 – p/ciała w klasie IgM oraz IgG,
  • Diagnostyka ospy wietrznej  – p/ciała anty-wirus Varicella Zoster (VZV) w klasie IgA, IgM oraz IgG,
  • Diagnostyka odry – p/ciała w klasie IgM oraz IgG,
  • Diagnostyka boreliozy:
  • p/ciała w klasie IgM oraz IgG met. ELISA;
  • test potwierdzenia metodą western blot – p/ciała w klasie IgM i IgG,
  • Diagnostyka atypowego zapalenia płuc:
  • Mycoplasma pneumoniae – p/ciałała anty-IgA,  IgM,  IgG,
  • Chlamydia pneumoniae – p/ciała anty-IgA, IgM, IgG,
   • Diagnostyka krztuśca -  p/ciała przeciw toksynie Bordetella pertussis w klasie IgA oraz IgG,
   • Diagnostyka Helicobacter pylori – p/ciała w klasie IgA oraz IgG,

   • Diagnostyka wirusowego zapalenia wątroby (WZW) typu A, B, C:
    • Markery HBs Ag, anty-HBs, HBs Ag-test potwierdzający, HBc Total, HBc IgM II, HBe Ag, anty-HBe
    • anty-HAV Total, anty HAV IgM
    • anty-HCV IgG
    • potwierdzenie obecności p/ciał anty-HCV w klasie IgG metodą western blot
    • Diagnostyka zakażenia wirusem HIV (Ag+Ab),
   • Oznaczanie p/ciał anty-Chlamydia trachomatis w klasie IgM oaz IgG,
   • Oznaczanie p/ciał anty Yersinia spp w klasie IgA oraz IgG,

   15. Diagnostyka immunologiczna:

    • p/ciała przeciwjądrowe -  screen (badanie ilościowe),
    • p/ciała przeciwjądrowe anty- :
  • SS-A (Ro)
  • SS-B (La)
  • Jo-1
  • Sm
  • RNP/Sm
  • Scl-70
  • ds-DNA
  • histony
  • centromery
    • p/ciała przeciwko cyklicznym peptydom cytrulinowym (CCP),
    • pANCA (MPO),
    • cANCA (PR-3),
    • p/ciała anty-LKM-1,
    • p/ciała anty-AMA-M2,
    • p/ciała anty-Sp100,
    • p/ciała anty-gp210 ASCA w klasie IgA oraz IgG (różnicowanie choroby Leśniowskiego-Crohna),
    • Anty-GBM
    • p/ciała anty-kardiolipinowe w klasie IgM oraz IgG,
    • p/ciała anty-glikoproteinowe (anty-β-2-glikoproteina) w klasie IgM oraz IgG,
    • celiakia (choroba trzewna):
  • p/ciała przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgA (TTGA) oraz IgG (TTGG)
  • p/ciała przeciw deamidowanej gliadynie w klasie IgA (DGPA) oraz IgG (DGPG)
  • przeciwciała przeciw gliadynie w klasie IgA oraz IgG

   

  Wszystkie badania wykonywane są zgodnie z aktualną wiedzą z zakresu mikrobiologii klinicznej oraz zgodnie ze standardami Europejskiego Komitetu ds. Oznaczania Lekowrażliwości (EUCAST)

  Zakład Mikrobiologii Klinicznej jest poddawany stałym kontrolom jakości wewnętrznej jak i zewnętrznej:

    • POLMICRO – Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej,
    • NEQAS – UK National External Quality Assessment Service for Microbiology

  Wszystkie badania wykonywane są na miejscu – w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej.

   

  Zakład Mikrobiologii Klinicznej bierze udział w licznych programach monitorowania zakażeń szpitalnych jak i pozaszpitalnych, monitorowania zakażeń układu nerwowego w ramach programu Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN); krajowych oraz ogólnoeuropejskich, współpracując z Zakładem Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, pod kierunkiem Krajowego Konsultanta w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej prof. Walerii Hryniewicz: EARS – Net, Seq – Net, BiNet.

  Zakład Mikrobiologii Klinicznej czynnie uczestniczy w narodowym Programie Ochrony Antybiotyków (NPOA).

  Zakład Mikrobiologii Klinicznej uczestniczy również w pracach Komitetu ds. Zakażeń Szpitalnych, Komitetu Terapeutycznego oraz Komitetu ds. Antybiotykoterapii.