Komórki organizacyjne administracji

Nazwa

Telefony

Sekretariat Dyrektora

34/367-31-04

Dział Kontroli Wewnętrznej i Jakości

34/367-36-25

Naczelna Pielęgniarka

34/367-31-29

Dział Organizacyjny

 

 

34/ 367-37-55 - Kierownik

34/ 367-35-95,

34/367 37-48, 367-34-35 - Archiwum

34/ 367-34-36 - Kancelaria

Dział Kontraktów Medycznych

34/367-31-24 - kierownik

34/367-33-80, 367-35-97,367-36-30 - Kontrakty

Dział Obsługii Pacjenta i Rozliczeń Świadczeń Medycznych

34/367-34-99 - Kierownik

34/367-34-54, 367-34-64, 367-35-86 - Statystyka

34/367-32-94 - Punkt Wydawania Dokumentacji Medycznej

34/367-34-46 - Punkt Ksero

Dział Lecznictwa

34/367-37-14 - Kierownik

34/367-35-12, 367-35-84

Obsługa Prawna

34/ 367-32-08

Dział Kadr i Płac

34/367-32-24 - Kierownik

34/367-34-01 - Kadry PCK

34/367-34-06, 367-34-03,  367-33-43 - Kadry Bialska

34/367-32-18 - Płace

34/367-33-19 - Szkolenia

Dział Dotacji i Projektów Unijnych

34/ 367-36-52 - Kierownik

Dział Finansowo-Księgowy

34/ 367-31-10 - Główny Księgowy

34/ 367-34-15,  367-37-16 - Sekcja Finansowa

34/ 367-32-85 - Sekcja Ewidencji Majątku

i Rejestru Sprzedaży

34/ 367-32-89 - Sekcja Procedur i Kosztów

Dział Controlingu

34/367-36-44, 367-36-33

34/367-31-28 - Inwentaryzacja

Dział Zamówień Publicznych

34/ 367-32-51-Kierownik

34/ 367-37-53, 367-36-74 - Zamówienia Publiczne

Samodzielne stanowisko ds. epidemiologii

34/ 367-36-31

Dział Higieny Szpitalnej

34/ 367-34-48 - Kierownik

Dział Żywienia

34/ 367-33-60 - Kierownik

Dział Informatyki

34/ 367-34-98 - Kierownik

34/ 367-31-26

Dział Remontowo-Inwestycyjny

34/ 367-34-22 - Kierownik

34/ 367-37-31, 367-32-15

Dział Elektryczny

34/ 367-31-22 - Kierownik

Dział Instalacji Cieplnej i Sanitarnej

34/ 367-32-19 - Kierownik

34/ 367-33-50 - Sekcja Energetyczno-Cieplna

Dział Aparatury Medycznej

34/ 367-31-20 Kierownik

Inspektor Ochrony Danych

34/ 367-37-55

Inspektorat  BHP

34/ 367-32-16

Dział Zaopatrzenia i Magazynów

34/ 367-36-29 - Kierownik

34/ 367-36-68,  367-36-70,  367-33-23 - Zaopatrzenie

34/ 367-32-43 - Magazyn

Specjalista ds. obronnych

34/ 367-33-66

Samodzielne stanowisko ds. p. poż.

34/ 367-33-12

Inspektor Ochrony Radiologicznej

-

Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy szkoleniowych

34/367-31-01

Koordynator ds. Jakości gospodarki Lekowej 34/367-37-12
Pielegniarka Koordynująca Pracę Poradni 34/367-33-76