Dyrekcja WSzS im. NMP w Częstochowie

Dyrektor

Zbigniew Bajkowski

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. i n. o zdr.  Jolanta Majer

p.o. Naczelnej Pielęgniarki

Anna Bera

p.o. Przełożonej Pielęgniarek

Dorota Kowalik

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Beata Kuchta

Główny Księgowy

Marcin Staszewski

Główny Inżynier

Tomasz Stoparek

 

 

Rada Społeczna WSzS im. NMP w Częstochowie Kadencja 2019-2023

Zastępca Przewodniczącego

Beata Kocik

Przedstawiciel Wojewody

Robert Magdziarz

Przedstawiciel Sejmiku

Piotr Bańka   

Przedstawiciel Sejmiku

Damian Pilarz

Przedstawiciel Sejmiku

Stanisław Gmitruk

Przedstawiciel Sejmiku

Krzysztof Janus

Przedstawiciel Sejmiku

Bartłomiej Sabat