Dyrekcja WSzS im. NMP w Częstochowie

Dyrektor

Łukasz Połatyński

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. Marcin Pakulski

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych

Małgorzata Puchała-Augustyn

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Beata Kuchta

Główny Księgowy

Marcin Staszewski

Główny Inżynier

Tomasz Stoparek

Naczelna Pielęgniarka

 Monika Hada

p.o. Przełożonej Pielęgniarek

Agata Gubienia

 

Rada Spoełczna WSzS im. NMP w Częstochowie
kadencja 2023-2027

Przewodniczący 

Bartłomiej Sabat

Przedstawiciel Sejmiku

Stanisław Gmitruk

Przedstawiciel Sejmiku 

Norbert Komar

Przedstawiciel Sejmiku

Zygmunt Kucharczyk

Przedstawiciel Wojewody

Robert Magdziarz

Przedstawiciel Sejmiku

Marta Salwierak

Przedstawiciel Sejmiku

Adrian Skrzypczak

Przedstawiciel Sejmiku

 Michał Wacławik

Przedstawiciel Sejmiku

Małgorzata Ziębacz