Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 27c ust. 4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie udostępnia informację o zrealizowanej strategii podatkowej.

INFORMACJA O STRATEGII PODATKOWEJ W 2021r

INFORMACJA O STRATEGII PODATKOWEJ W 2020r