• KO/98/2023 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych w Oddziale Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie usytuowanym w obiekcie przy ul. PCK 7.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz

  Data umieszczenia: 2023-12-08
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/99/2023 Konkurs Ofert na wykonywanie zadań pielęgniarskich i innych procedur medycznych przez pielęgniarki w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz
  FORMULARZ OFERTOWY - WERSJA EDYTOWALNA: Pobierz

  Data umieszczenia: 2023-12-08
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia – w trybie art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 . – Prawo zamówień publicznych – zaprasza do składania ofert cenowych na: DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Załącznik nr 1 - formularz oferty: Pobierz
  Załącznik nr 2 - formularz ac: Pobierz

  Data umieszczenia: 2023-12-05
  Osoba odpowiedzialna: Magdalena Szulecka tel. 34 3673465

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia – w trybie art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 . – Prawo zamówień publicznych – zaprasza do składania ofert cenowych na: DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Załącznik nr 1 - formularz oferty: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Załącznik nr 2 - formularz ac: Pobierz

  Data umieszczenia: 2023-12-01
  Osoba odpowiedzialna: Mateusz Kaniowski, tel 34 367 36 02

 • KO/93/2023 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na kierowanie zespołem i specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania procedur anestezjologicznych i sprawowania opieki nad chorymi dorosłymi w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118 - Pakiet nr 1 oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w obiekcie przy ul. PCK 7 – Pakiet nr 2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego: Pobierz

  Data umieszczenia: 2023-11-23
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/95/2023 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Okulistyki i w Poradni Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Zawiadomienie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego: Pobierz

  Data umieszczenia: 2023-11-23
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/94/2023 Konkurs Ofert na udzielanie przez lekarzy specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur anestezjologicznych dla dorosłych i sprawowania opieki nad chorymi w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Zawiadomienie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 2: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz
  FORMULARZ OFERTOWY - wersja edytowalna: Pobierz

  Data umieszczenia: 2023-11-23
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/92/2023 Konkurs Ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur i sprawowania opieki nad chorymi na Oddziale Neurochirurgii oraz w Poradni Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego: Pobierz

  Data umieszczenia: 2023-11-21
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/91/2023 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie usytuowanym w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego: Pobierz

  Data umieszczenia: 2023-11-17
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/89/2023 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę na Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałami Patologii Ciąży i Ginekologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz

  Data umieszczenia: 2023-10-24
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska