• KO/77/2024 Konkurs Ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz
  Formularz Ofertowy wersja edytowalna: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-07-24
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/70/2024 Konkurs Ofert na udzielanie specjalistycznych konsultacji kardiologicznych pacjentom Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie usytuowanych w obiektach przy ul. Bialskiej 104/118 i przy ul. PCK 7
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-07-24
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/72/2024 Konkurs Ofert na udzielanie przez lekarzy specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur i sprawowania opieki nad chorymi w Klinicznym Oddziale Kardiologii oraz jednostkach organizacyjnych powiązanych z Klinicznym Oddziałem Kardiologii (Kliniczny Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pracownia Elektrofizjologii), Pracowni Hemodynamiki i Poradni Kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-07-24
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/74/2024 Udzielanie zamówienia na kierowanie zespołem i specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania procedur kardiologicznych i sprawowania opieki nad chorymi w Klinicznym Oddziale Kardiologii oraz jednostkach organizacyjnych powiązanych z Klinicznym Oddziałem Kardiologii (Kliniczny Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pracownia Elektrofizjologii), Pracowni Hemodynamiki i Poradni Kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-07-24
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/76/2024 Konkurs Ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur i sprawowania opieki nad chorymi na Klinicznym Oddziale Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w obiekcie przy ul. PCK 7
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-07-23
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkursu na: Przeglądy gwarancyjne central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej, nawilżaczy i klimakonwektorów na Oddziale Chirurgii Piersi, trzech Sal Operacyjnych, Oddziału Gastroenterologii, Zakładu Patomorfologii, Zakładu Mikrobiologii, Oddziału Zakaźnego, Bloku Porodowego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  4.Oświadczenie wykonawcy \OŚWIADCZENIE WYKLUCZENI: Pobierz
  1.Formularz oferty przeglady centyral: Pobierz
  2.3 Zestawienie filtry: Pobierz
  2.1FORMULARZ ASORTYMMENTOWY: Pobierz
  3.1 I 3.2 PODZIELONA PŁATNOŚĆ: Pobierz
  2.2 formularz asort.-cenowy: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-07-22
  Osoba odpowiedzialna: Jarosław Grabara tel 34 367 32 19 kom. 664 419 77

 • KO/69/2024 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych w Oddziale Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie usytuowanym w obiekcie przy ul. PCK 7
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-07-19
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/73/2024 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych na Oddziale Pediatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie usytuowanym w obiekcie przy ul. PCK 7
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz
  Odpowiedź na pytanie: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-07-18
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/71/2024 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz
  Odpowiedź na pytanie: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-07-16
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs na: Dostawę oraz odbiór zużytych filtrów do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych znajdujących się w budynkach przy ul. Bialskiej 104/118 oraz PCK1
  Ogłoszenie: Pobierz
  1.Formularz oferty na filtry | 2. Formularz as.- cenowy: Pobierz
  Wyjasnienia: Pobierz
  3.1 I 3.2 PODZIELONA PŁATNOŚĆ: Pobierz
  3.UMOWA NR DTC. 7 -filtry do central: Pobierz
  4.Oświadczenie wykonawcy: Pobierz
  OŚWIADCZENIE WYKLUCZENI: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-07-15
  Osoba odpowiedzialna: Grabara Jarosław, tel. 34 367 32 19 jaroslawgrabara@szpitalparkitka.com.pl