• Przeglądy gwarancyjne central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej, nawilżaczy i klimakonwektorów na Oddziale Chirurgii Piersi, trzech Sal Operacyjnych, Oddziału Gastroenterologii, Zakładu Patomorfologii, Zakładu Mikrobiologii, Oddziału Zakaźnego, Bloku Porodowego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  1.Formularz oferty: Pobierz
  2.1FORMULARZ ASORTYMMENTOWY: Pobierz
  2.2 formularz asort.-cenowy: Pobierz
  3.1 I 3.2 PODZIELONA PŁATNOŚĆ: Pobierz
  4.Oświadczenie wykonawcy | Oświadczenie wykluczeni: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-05-20
  Osoba odpowiedzialna: Jarosław Grabara tel 34 367 32 19 kom. 664 419 778

 • KO/38/2024 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, histochemicznych, immunohistochemicznych, cytologicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie : Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-05-16
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 grudnia 2020 – Prawo zamówień publicznych bez zastosowania przepisów tej że Ustawy – zaprasza do składania ofert cenowych na: ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO I NIEMEDYCZNEGO W CELU DOPOSAŻENIA ODDZIAŁU KARDIOLOGII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  zał. nr 1 Formularz oferty: Pobierz
  Zał. nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy: Pobierz
  zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy: Pobierz
  zał. nr 5 Protokół zdawczo-odbiorczy: Pobierz
  Zmiana terminu składania ofert: Pobierz
  Wyjaśnienia treści ZO: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-05-15
  Osoba odpowiedzialna: Renata Grabara

 • ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ DLA POTRZEB ODDZIAŁU KARDIOLOGII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Formularz asortymentowo-cenowy: Pobierz
  Opis przedmiotu zamówienia: Pobierz
  Oświadczenie wykonawcy | Protokół zdawczo-odbiorczy: Pobierz
  Odpowiedzi na pytania: Pobierz
  Zmiana terminu składania ofert do Zapytania Ofertowego: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-05-13
  Osoba odpowiedzialna: Jerzy Radkowski, tel. 34/ 367 31 20, kom. 726 140 084, E-mail: jerzyradkowski@szpitalparkitka.com.pl

 • KO/39/2024 Konkurs Ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie wykonywania procedur i sprawowania opieki nad chorymi na Oddziale Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz
  Przedłużenie terminu składania ofert: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-05-10
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/40/2024 Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa, polegających na zapewnieniu opieki pielęgniarskiej pacjentom Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz
  Przedłużenie terminu składania ofert: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-05-10
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/41/2024 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz
  Przedłużenie terminu składania ofert: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-05-10
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/42/2024 Konkurs Ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur i sprawowania opieki nad chorymi w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych na Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Przedłużenie terminu składania ofert: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-05-10
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia – w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 grudnia 2020 – Prawo zamówień publicznych – zaprasza do składania ofert cenowych na: DOPOSAŻENIE ODDZIAŁU KARDIOLOGII W MEBLE MEDYCZNE I NIEMEDYCZNE
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  zał. nr 1 Formularz oferty: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Zał. nr 2 formularz asortymentowo-cenowy: Pobierz
  zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy: Pobierz
  zał. nr 5 Protokół zdawczo-odbiorczy: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-05-09
  Osoba odpowiedzialna: Renata Grabara

 • KO/19/2024 Konkurs Ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie wykonywania procedur i sprawowania opieki nad chorymi na Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz
  Przedłużenie terminu składania ofert: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-05-09
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska