Rejestracje poradni przy ul. Bialskiej 104/118

Call Center

(rejestracja do wszystkich poradni)

34/367-34-17

Poradnia Schorzeń Piersi
Pracowni Mammografii

34/367-32-63

 

Gabinet nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przy ul. Bialskiej 104/118

Rejestracja

34/367-32-92

Gabinety lekarskie

609-348-811

607-929-022

605-497-117

 

Rejestracje poradni przy ul. PCK 7

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia Kardiologii

Poradnia Leczenia Padaczki

Poradnia Neurologii

Poradnia Pulmonologii

Poradnia Reumatologii

34/367-30-13

Poradnia Chorób Zakaźnych
i Poradnia Hepatologii

34/367-38-27

Poradnia Diabetologiczna

34/367-30-32

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

34/367-39-48

Poradnia Rehabilitacji

34/367-38-83

 

Rejestracja POZ przy Al. Niepodległości 32

Rejestracja

34/367-39-75

Oddziały  przy ul. Bialskiej 104/118

 

Oddział Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii

Gabinet lekarski   34/ 367 3304

Dyżurka pielęgniarek 34/367 3339

Sekretarka medyczna 34/367 3309

Oddział Okulistyki

Gabinet lekarski   34/ 367 3210

Dyżurka pielęgniarek 34/367 3212

Sekretarka medyczna 34/367 3207

Oddział Chirurgii Naczyniowej

Gabinet lekarski   34/ 367 3255

Dyżurka pielęgniarek 34/367 3258

Sekretarka medyczna 34/367 3493

Oddział Chirurgiczny Ogólny

Gabinet lekarski   34/ 367 3116

Dyżurka pielęgniarek 34/367 3600

Sekretarka medyczna 34/367 3516

Oddział Kardiologii, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Gabinet lekarski   34/ 367 3456

Dyżurka pielęgniarek 34/367 3458

Sekretarka medyczna 34/367 34 63

Oddział Nefrologii z Pododdziałem Dializ Otrzewnowych

Gabinet lekarski   34/ 367 3515

Dyżurka pielęgniarek 34/367  3517, 3514

Sekretarka medyczna 34/367 35 08

Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Gabinet lekarski   34/ 367 3398

Dyżurka pielęgniarek 34/367 3622

Sekretarka medyczna 34/367 3675

Oddział Ortopedii i Chirurgii Urazowej

Gabinet lekarski   34/ 367 3483

Dyżurka pielęgniarek 34/367 3485

Sekretarka medyczna 34/367 3478

Oddział Neurochirurgii

Gabinet lekarski  34/ 367 3383

Dyżurka pielęgniarek 34/367 3385, 3386

Sekretarka medyczna 34/367 3387

Oddział Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

Gabinet lekarski   34/ 367 3470

Dyżurka pielęgniarek 34/367 3473, 3474

Sekretarka medyczna 34/367 3387

Oddział Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałami Patologii Ciąży i Ginekologii Onkologicznej

Gabinet lekarski   34/ 367 3479, 3575, 3655,3666

Dyżurka pielęgniarek 34/367 3572, 3582

Sekretarka medyczna 34/367 3472

Oddział Neonatologiczny

Gabinet lekarski   34/ 367 3564, 3272

Dyżurka pielęgniarek 34/367 3582, 3664, 3467

Sekretarka medyczna 34/367 3667

Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi

Gabinet lekarski   34/ 367 3261

Dyżurka pielęgniarek 34/367 3260

Sekretarka medyczna 34/367 3267

Szpitalny Oddział Ratunkowy (Dorośli)

Gabinet lekarski   34/ 367 3683

Dyżurka pielęgniarek 34/367 3681

Sekretarka medyczna 34/367 3579

Szpitalny Oddział Ratunkowy (Dzieci)

Gabinet lekarski   34/ 367 3418

IZBA – SOR Dzieci 34/ 367 3614

Oddział Neurologii, Oddział Udarowy

Gabinet lekarski   34/ 367 3411

Dyżurka pielęgniarek 34/367 3412, 3408

Sekretarka medyczna 34/367 3273

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Gabinet lekarski   34/ 367 3503, 3504

Dyżurka pielęgniarek 34/367 3500

Sekretarka medyczna 34/367 3501

Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Gabinet lekarski   34/ 367 3345

Dyżurka pielęgniarek 34/367 3346, 3347

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

Gabinet lekarski   34/ 367 3553, 3554, 3747

Dyżurka pielęgniarek 34/367 3550, 3557

Sekretarka medyczna 34/367 35 52

Oddział Pediatrii z Pododdziałem Hematologii i Nefrologii  Dziecięcej

Gabinet lekarski   34/ 367 3114

Dyżurka pielęgniarek 34/367 3619

Sekretarka medyczna 34/367 3620

Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

Gabinet lekarski   34/ 367 3109

Dyżurka pielęgniarek 34/367 3611

Sekretarka medyczna 34/367 3620

 

Stacja Dializ

Gabinet lekarski  34/ 367 3511

Pokój zabiegowy 34/367  3519

 

 

 
Wyświetl większą mapę

Oddziały przy ul. PCK 7

                                                                                                                                                           

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Gabinet lekarski         34/367  3898
Dyżurka pielęgniarek 34/367  3814
Sekretarka medyczna 34/367  3811

Oddział Chorób Płuc

Gabinet lekarski 34/367  3824
Dyżurka pielęgniarek  34/367  3037
Sekretarka medyczna 34/367  3828

Oddział Chorób Wewnętrznych

Gabinet lekarski    34/367  3833
Dyżurka pielęgniarek 34/367  3854
Sekretarka medyczna 34/367  3891

Oddział Chorób Wewnętrznych
i Nadciśnienia Tętniczego


Gabinet lekarski   34/367  3802
Dyżurka pielęgniarek 34/367  3806
Sekretarka medyczna 34/367  3802

Oddział Neurologii

Gabinet lekarski   34/367  3841
Dyżurka pielęgniarek 34/367  3840
Sekretarka medyczna 34/367  3830

Oddział Udarowy

Gabinet lekarski   34/367  3054
Dyżurka pielęgniarek 34/367 30 60
Sekretarka medyczna 34/367 38 30

Oddział Obserwacyjno - Zakaźny

Gabinet lekarski   34/367  3872
Dyżurka pielęgniarek 34/367   3873
Sekretarka medyczna 34/367  3015

Oddział Pediatrii

Gabinet lekarski   34/367  3861
Dyżurka pielęgniarek 34/367  3860
Sekretarka medyczna 34/367  3006

Oddział Psychiatryczny Dzienny

Gabinet lekarski  34/367  3835
Dyżurka pielęgniarek 34/367  3068
Sekretarka medyczna 34/367  3831

Oddział Psychiatryczny dla Chorych Somatycznie

Gabinet lekarski   34/367  3835
Dyżurka pielęgniarek 34/367  3048
Sekretarka medyczna 34/367  3071

Oddział Reumatologii

Gabinet lekarski   34/367 3912
Dyżurka pielęgniarek 34/367  3911
Sekretarka medyczna 34/367  3914

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Gabinet lekarski   34/367  3895
Dyżurka pielęgniarek 34/367  3897
Sekretarka medyczna 34/367  3881

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Gabinet lekarski   34/367  3867
Dyżurka pielęgniarek 34/367  3834

Sekretarka medyczna 34/367  38 69

Oddział Opieki Paliatywnej

Gabinet lekarski   34/367  3963
Dyżurka pielęgniarek 34/367  3962
Sekretarka medyczna 34/367  3822

 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Wentylowanych Mechanicznie

Gabinet lekarski   34/367  3982
Dyżurka pielęgniarek 34/367  3983
Sekretarka medyczna 34/367  3981


Wyświetl większą mapę