Telefony:

Kierownik: 34 367 3813
Dyżurka lekarska / sekretariat: 34 367 3898
Pielęgniarka oddziałowa: 34 367 3812
Dyżurka pielęgniarek: 34 367 3814
Telefon mobilny: 726-140-082 

Liczba łóżek: 10 w tym 10 stanowisk intensywnej terapii

Lokalizacja: ul. PCK 7, Pawilon C, I piętro

Wykonywane procedury:

  • znieczulenia w zakresie laryngologii.

Oddział Intensywnej Terapii zapewnia pełny zakres leczenia specjalistycznego w stanach  zagrożenia życia pacjentów powyżej 18 roku życia.

W oddziale znajduje się 10 stanowisk intensywnej terapii.