Telefony:

Kierownik: 34 367 3003
Sekretariat: 34 367 3830
Dyżurka lekarska Oddziału Neurologii: 34 367 3841
Dyżurka pielęgniarek Oddziału Neurologii: 34 367 3840
Dyżurka lekarska Oddziału Udarowego: 34 367 3054
Dyżurka pielęgniarek Oddziału Udarowego: 34 367 3060
Intensywna opieka Medyczna: 34 367 3946

Liczba łóżek w Oddziale Neurologicznym: 20, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej

Liczba łóżek w Oddziale Udarowym: 19, w tym 6 łóżek intensywnej opieki medycznej

Lokalizacja: ul. PCK 7, Pawilon A, II i III piętro 

Poradnie:

  • Poradnia Neurologiczna: 34 367 3033, 3039, 3855,

rejestracja 34 367 3013

Wykonywane procedury:

  • diagnostyka i leczenie chorób Ośrodkowego i Obwodowego Układu Nerwowego,
  • diagnostyka EMG, EEG, USG tętnic przedmózgowych i wewnątrzczaszkowych,
  • leczenie dystonii ogniskowych toksyną botulinową,
  • leczenie spastyczności kończyny górnej i dolnej po udarze toksyną botulinową,
  • leczenie stwardnienia rozsianego w programie NFZ,
  • leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych w programie NFZ.

Oddział posiada akredytację umożliwiającą uzyskanie specjalizacji w zakresie neurologii oraz odbywanie stażu z neurologii lekarzom innych specjalizacji i lekarzom rezydentom.

Przy oddziale funkcjonują pracownie:

EMG 34 367 3052
EEG 34 367 3040