Telefony

Kierownik:    34 367 3020
Sekretariat: 34 367 3831
Pielęgniarka oddziałowa: 34 367 3064
Dyżurka pielęgniarek Oddział Całodobowy: 34 367 3068
Dyżurka pielęgniarek Oddział Dzienny:  34 367 3047

         
Liczba łóżek: oddział całodobowy - 25, oddział dzienny - 25 miejsc pobytu dziennego

Lokalizacja: ul. PCK 7, Pawilon D, parter 

Warunkiem przyjęcia na oddziały jest aktualne (nie starsze niż 2 tygodnie) skierowanie od lekarza oraz zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z 1994 r. z późniejszymi zm., zgoda pacjenta na pobyt i leczenie.

Oddział całodobowy:

Przyjęcia na oddział zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 1994 roku,
Nr 111 poz. 535)

  1. za zgodą pacjenta,
  2. bez zgody
    • na podstawie prawomocnego wyroku Sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne (tryb wnioskowy),
    • pacjenci stanowiący bezpośrednie zagrożenie własnego życia, bądź życia i zdrowia innych tj. agresywni czynnie (tryb nagły).

Harmonogram pracy - Oddział Psychiatrii Całodobowy

1. wizyta lekarska,
2. śniadanie,
3. leki poranne,
4. rozmowy indywidualne,
5. zajęcia psychoterapeutyczne grupowe,
6. terapia zajęciowa (zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe),
7. obiad,
8. leki południowe,
9. odwiedziny rodzin pacjentów,
10. kolacja,
11. leki wieczorne,
12. wizyta lekarska.

Oddział dzienny ma 25 miejsc.

Terapia w oddziale trwa do 3 miesięcy. 

Harmonogram terapii:
08:00                 – gimnastyka
09:00                 – śniadanie i leki poranne
09:30                       – wizyta lekarska
10:00 – 10:30     – zajęcia psychoterapeutyczne
11:30 – 12:30     – terapia zajęciowa (zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, manualne)
13:00                 – obiad
13:30                 – leki popołudniowe
14:30                 – wyjście