Telefony:

Kierownik: 34 367 3874
Gabinet lekarski: 34 367 3872
Sekretariat: 34 367 3015
Pielęgniarka oddziałowa:

34 367 3091

Dyżurka pielęgniarek: 34 367 3873

Liczba łóżek:  24

Lokalizacja: ul. PCK 7, Pawilon E, parter

Poradnie działające przy oddziale zakaźnym (poradnie zlokalizowane w pawilonie D):

    

Poradnia Hepatologiczna: 34 367 3827

Poradnia Chorób Zakaźnych: 34 367 3827

Poradnia kwalifikująca do szczepień p/wściekliźnie 

Wykonywane procedury:

 • leczenie jednostek chorobowych obejmujacych: choroby zakaźne i pasożytnicze,
 • diagnozowanie i leczenie według najnowszych standardów wirusowego zapalenia wątroby,
 • kwalifikacje i realizuja programów terapeutycznych NFZ w zakresie leczenia p/WZW,
 • diagnozowanie i leczenie chorób odkleszczowych,
 • diagnozowanie i leczenie neuroinfekcji /w tym dzieci od 3 rż.,
 • konsultacje medyczne  w zakresie ekspozycji zawodowych,
 • hospitalizacja dorosłych i dzieci w ograniczonym zakresie /z objawami ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego od 2 lat.

Oddział nie prowadzi diagnostyki i leczenia z zakresu chorób tropikalnych.
Zapewniamy całodobową opiekę nad chorymi.

Godziny przyjęć:

 • oddział zakaźny świadczy usługi całodobowo (obowiązuje skierowanie wydane przez lekarza),
 • bez skierowania lekarza udzielane są świadczenia w stanach nagłych, związane
  z wypadkiem, stanem zagrożenia życia oraz w przypadku decyzji o przymusowej hospitalizacji.

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział:

 • skierowanie do szpitala,
 • dowód osobisty (paszport, prawo jazdy) z numerem PESEL lub Karta NFZ,
  na podstawie których w systemie e – WUŚ zostanie potwierdzone prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • wypisy ze szpitali oraz dokumentacja medyczna z poprzedniego leczenia.

Krajowe Rejestry Medyczne