Telefony:

Kierownik: 34 367 3963
Pielęgniarka oddziałowa: 34 367 3822
Dyżurka pielęgniarek: 34 367 3962
Gabinet lekarski: 34 367 3963
Sekretariat: 34 367 3822

Liczba łóżek: 20

Lokalizacja: ul. PCK 7, Pawilon E, II piętro 

Do oddziału przyjmowane są przede wszystkim osoby w terminalnej fazie choroby nowotworowej, u których występują dolegliwości bólowe, duszność, oraz inne objawy somatyczne trudne do opanowania w warunkach domowych.

Wykaz jednostek chorobowych, w których są udzielane świadczenia gwarantowane w zakresie Opieki Paliatywnej:  

- C00-D48 nowotwory,

- G09 następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego,      

- B20-24 choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności (HIV),

- G10-G13 układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy,

- I42-43 kardiomiopatie,

- J96 niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej,

- L89 owrzodzenie odleżynowe.

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział:

  • skierowanie do szpitala,
  • dowód osobisty (paszport, prawo jazdy) z numerem PESEL lub Karta NFZ,
    na podstawie których w systemie e – WUŚ zostanie potwierdzone prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • wypisy ze szpitali oraz dokumentacja medyczna z poprzedniego leczenia,
  • ksero karty informacyjnej potwierdzającej rozpoznanie jednostki chorobowej,
  • lista leków aktualnie przyjmowanych przez pacjenta.