Telefon:
Pracownia:                           34 367 3093

Lokalizacja: ul. PCK 7, Pawilon B, II piętro obok RTG

Pracownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 14.30.

Pracownia Badań Nieinwazyjnych Układu Krążenia jest pracownią wykonującą wszystkie badania kardiologiczne nieinwazyjne, takie jak:

  • echokardiografia,
  • EKG
  • test wysiłkowy,
  • echokardiografia p/przełykowa,
  • echokardiografia Dobutaminowa,
  • 24-godzinne badania EKG metodą HOLTERA,

ambulatoryjny 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi.