Telefony:

Laboratorium przy ul Bialskiej 104/118

Punkt Pobrań 34 367 3558
Pracownia Biochemii 34 367 3567
Pracownia Hematologii i Koagulologii 34 367 3569
Pracownia Immunochemii i Badań Pilnych 34 367 3561
Pracownia Analityki ogólnej  34 367 3570
Kierownik Laboratorium  34 367 3565
Laboratorium W.Sz.S  ul. PCK 1 34 325 2611 wew. 265

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

LP. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Adres Godziny

pobierania
materiałów
 od pn-pt

wydawania
wyników
od pn-pt
1. Punkt przyjęć materiału do badań  Laboratorium Centralne
ul. Bialska 104/118
Pawilon B,
I piętro
7:15 -10:00
do godz. 20:00*

7:15-10:00

12:30-14:00

2. Pracownia Biochemii
3. Pracownia Hematologii
4. Pracownia Koagulologii       
5. Pracownia Immunochemii                   
6. Pracownia Analityki ogólnej               
7. Pracownia Badań Pilnych
1. Punkt przyjęć materiału do badań 

Laboratorium Szpitalne
ul. PCK 7,
Pawilon A, II piętro

7:15 -10:00
do godz. 20:00*

7:15-10:00

12:30-14:00

2. Pracownia Biochemii
3. Pracownia Hematologii
4. Pracownia Koagulologii       
5. Pracownia Immunochemii
6. Pracownia Analityki ogólnej

* Pacjenci na badania odpłatne przyjmowani są również poza tymi godzinami (do godz. 20:00), a w przypadkach badań pilnych również w dni świąteczne.

Laboratorium wykonuje usługi z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów:

 • hospitalizowanych w oddziałach Szpitala Specjalistycznego,
 • z poradni specjalistycznych połączonych szpitali,
 • kontrahentów spoza szpitala oraz badania odpłatne (bez skierowania lekarskiego). 

Zakres wykonywanych badań:

 • badania biochemiczne krwi i moczu,
 • badanie morfologii krwi z 5 cz. różnicowaniem leukocytów, mielogram
 • badania z zakresu hemostazy(krzepnięcia krwi)
 • oznaczanie białek specyficznych;
 • badania immunochemiczne
 • badania z zakresu analityki ogólnej,
 • badania specjalistyczne: HE4-marker raka jajnika, beta2-mikroglobulina- do oceny pracy nerek oraz jako marker nowotworowy dla monitorowania leczenia i prognozowania u pacjentów
  z chłoniakami oraz szpiczakiem mnogim, wolne łańcuchy lekkie lambda i kappa nieocenione w diagnostyce szpiczaka oraz prognozowania przebiegu bezobjawowej gammapatii, a także w pierwotnej amyloidzie; 

Wyposażenie

 • zautomatyzowane analizatory 

Pracę wspomaga laboratoryjny system informatyczny.

Archiwizacja wyników jest prowadzona przy użyciu komputerowych baz danych.

W laboratorium wprowadzono system wewnętrznego sterowania jakością obejmujący wybór materiałów kontrolnych, przyjęte reguły interpretacyjne, zasady analitycznego zatwierdzania wyników. Skuteczność przyjętego systemu wewnętrznego sterowania jakością jest oceniana wynikami uzyskiwanymi w programach porównań międzylaboratoryjnych.

Wyniki wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości pozwalają na monitorowanie stabilności systemów analitycznych oraz rozpoznanie potrzeb w celu podejmowania działań korygujących
i zapobiegawczych. 

W laboratorium zatrudnieni są pracownicy, którzy posiadają kwalifikacje określone obowiązującymi przepisami pracy. Ich kwalifikacje zawodowe odpowiadają zakresowi zadań na danym stanowisku pracy.

W zespole pracowników Laboratoriów są:

 • magistrowie analityki medycznej,
 • technicy analityki medycznej,
 • technicy chemii,
 • pielęgniarki.

Laboratorium prowadzi politykę ciągłych szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, w oparciu
o aktualne i przewidywane potrzeby wynikające z rozwoju technik badawczych oraz wymagań systemu jakości. Wszystkie procedury w laboratorium wykonywane są zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną.