Telefony:

 Kierownik zakładu 34 367 3337    
Sekretariat         34 367 3336, 34 367 3759
Diagnostyka (pokój mikroskopowy)  34 367 3335
Pracownia biopsyjna (histopatologiczna) 34 367 3338
Pokój techników 34 367 3399

Lokalizacja: ul. Bialska 104/118, Pawilon AP 

Struktura organizacyjna:

 • diagnostyka autopsyjna kliniczna i sądowo-lekarska na bazie prosektury W.Sz.S.
 • diagnostyka histopatologiczno-cytologiczna na bazie pracowni biopsyjnej i pracowni immunohistochemicznej

Godziny pracy: 8.00 - 13.00 od poniedziałku do piątku

 • przyjmowanie materiału od godz. 08:00 – 12:00
 • wydawanie wyników: odbiera pracownik transportu medycznego, który jednocześnie dostarcza materiał do badań,
 • wynik badania telefonicznie może tylko uzyskać lekarz zlecający badanie.

Wykonywane procedury:

 • badanie histopatologiczne
 • badanie cytologiczne
 • badanie wybiórcze
 • badanie immunohistochemiczne
 • badanie histochemiczne
 • badanie śródoperacyjne
 • badanie konsultacyjne
 • badanie BACC
 • badania sekcyjne