Telefony:

Centralna Sterylizacja ul. Bialska 104/118             34 367 3390

Centralna Sterylizacja ul. PCK 7                           34 325 2611 wew. 110 

Lokalizacja:

ul. Bialska 104/118, Pawilon B, parter

ul. PCK 7, Pawilon G 

Dział Sterylizacji świadczy usługi:

 • w zakresie mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych i bielizny,
 • na rzecz komórek organizacyjnych szpitala oraz
 • przy ul. Bialskiej świadczy również usługi sterylizacyjne dla przychodni, gabinetów lekarskich, gabinetów kosmetycznych i innych jednostek zewnętrznych. 

Kontrola skuteczności procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji przeprowadzana jest metodami:

 • fizycznymi,
 • chemicznymi,
 • biologicznymi.

 Wyposażenie:

 • nowoczesne przelotowe myjnie-dezynfektory,
 • zgrzewarki,
 • przelotowe sterylizatory parowe
 • sterylizator niskotemperaturowy 

 Centralna Sterylizacja podzielona jest zgodnie z wymogami na trzy strefy:

 • brudną,
 • czystą,
 • sterylną.