Telefony:

Gabinet lekarski: 34 367 3049
Pielęgniarka oddziałowa: 34 367 3968
Sekretariat: 34 367 3071
Dyżurka pielęgniarek 34 367 3048

Liczba łóżek: 25

Lokalizacja: ul. PCK 7, pawilon D, parter

Warunkiem przyjęcia na oddział jest aktualne (nie starsze niż dwa tygodnie) skierowanie od lekarza oraz zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z 1994 r., z późniejszymi zm., zgoda pacjenta na pobyt i leczenie.

Przyjęcia na oddział odbywają się zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 1994 roku, Nr 111 poz. 535)

- za zgodą,

- bez zgody: na podstawie prawomocnego wyroku Sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne (tryb wnioskowy), pacjenci stanowiący bezpośrednie zagrożenie dla własnego życia, bądź życia i zdrowia innych tj. agresywni czynnie (tryb nagły).

Harmonogram dnia:

1. pobudka i toaleta poranna,

2. gimnastyka,

3. zajęcia higieniczno – porządkowe,

4. śniadanie, pobieranie leków porannych,

5. wizyta lekarska,

6. zabiegi pielęgniarskie,

7. terapia zajęciowa (społeczność, trening budżetowy, biblioterapia, spacer, ćwiczenia na sali rehabilitacyjnej),

8. zajęcia dowolne,

9. obiad

10. zajęcia psychoedukacyjne,

11. pobieranie leków południowych,

12. odwiedziny rodzin pacjentów,

13. kolacja,

14. zajęcia higieniczno – porządkowe,

15. pobieranie leków wieczornych,

16. cisza nocna.