Telefony

Kierownik: 34 367 3969
Pielęgniarka oddziałowa: 34 367 3978
Dyżurka pielęgniarek: 34 367 3037
Gabinet lekarski: 34 367 3824
Sekretariat: 34 367 3828

Liczba łóżek: 32

Lokalizacja: ul. PCK 7, Pawilon C, parter

Poradnia Pulmonologii: 34 367 3019

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc: 34 367 3948

Wszyscy lekarze pracujący w oddziale posiadają certyfikaty:

 • uprawniające do wykonywania bronchofiberoskopii,
 • badań czynnościowych.

Dwóch lekarzy posiada certyfikat uprawniający do wykonywania badań USG.

Lekarze pełniący dyżury w oddziale:

Elżbieta Przech     specjalista chorób wewnętrznych
Krzysztof Stanisławski  specjalista chorób wewnętrznych
Justyna Bik   w trakcie specjalizacji

Lekarze pracujący w oddziale:

Włodzimierz Mierzwa        specjalista chorób płuc
Włodzimierz Wróbel  specjalista chorób płuc
Anna Zajdel       specjalista chorób płuc
Anna Jankowska specjalista chorób płuc
Dorota Demkow-Stajnow   specjalista chorób płuc
Jolanta Łyko-Nagi  

specjalista chorób płuc

Katarzyna Strzelczyk-Grzywnowicz

specjalista chorób płuc  pełni dyżury

Sandra Kucięba

specjalista chorób płuc  pełni dyżury

Katarzyna Kazek - Smolnik

 w trakcie specjalizacji

Pracownia badań czynnościowych posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Wykonywane procedury:

 • bronchoskopia,
 • brachyterapia śródoskrzelowa,
 • USG opłucnej,
 • punkcja opłucnej,
 • podawanie leków do opłucnej,
 • USG węzłów chłonnych z biopsją cienkoigłową węzłów,
 • rehabilitacja oddechowa,
 • nebulizacja.

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział:

 • skierowanie do szpitala,
 • dowód osobisty (paszport, prawo jazdy) z numerem PESEL lub Karta NFZ,
  na podstawie których w systemie e – WUŚ zostanie potwierdzone prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • wypisy ze szpitali oraz dokumentacja medyczna z poprzedniego leczenia.