Telefony

Kierownik: 34 367 3949
Sekretariat: 34 367 3881
Pielęgniarka oddziałowa: 34 367 3893
Dyżurka pielęgniarek: 34 367 3897

Liczba łóżek: 28

Lokalizacja: ul. PCK 7,

Poradnie:

Poradnia Rehabilitacji w Zakładzie Rehabilitacji Neurologicznej
Zakład Rehabilitacji: 34 367 3883

Wykonywane procedury:

 • rehabilitacja neurologiczna wczesna pacjentów z chorobami ośrodkowego układu nerwowego (udaru mózgu, zmiany pourazowe, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego),
 • rehabilitacja w schorzeniach rdzenia kręgowego - paraplegie pourazowe, chemi i paraplegie pozapalne, nowotworowe,
 • rehabilitacja przewlekła chorób ośrodkowego układu nerwowego w jednostkach wyż. wym.,
 • rehabilitacja w chorobach obwodowego układu nerwowego: mono - i polineuropatie, uszkodzenia nerwów obwodowych pourazowe, pozapalne, uszkodzenia splotów i korzeni nerwowych.

Kwalifikacja do leczenia w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej odbywa się następująco:

 • kwalifikacja pacjentów przebywających na Oddziałach Neurologicznym, Neurochirurgicznym, OIOM-u w obrębie W.Sz.S. odbywa się poprzez konsultacje lekarza
  z Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej,
 • kwalifikacja z Oddziałów innych Szpitali i Klinik odbywa się poprzez kontakt telefoniczny lekarza prowadzącego chorego z Kierownikiem Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
  lub lekarzem Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej. Prosimy również o kontakt rodzinę lub opiekuna,
 • kwalifikacja i wpis na listę osób oczekujących odbywa się bezpośrednio ze skierowaniem lub wnioskiem na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej wypisanym przez specjaliste lekarza Neurologa, Neurochirurga lub specjalisty Rehabilitacji.

Pacjent może zgłosić się osobiście lub członek rodziny opiekującej się pacjentem lub opiekun prawny.

Pacjenci w ramach rehabilitacji neurologicznej przewlekłej będą przyjmowani tylko w miarę możliwości Oddziału.

Informacje o przyjęciu do Oddziału są udzielane przez sekretariat pod nr tel. 34 367 3881.

Formularz wniosku do pobrania w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej lub internetowo poniżej FORMULARZ

Pacjent przyjmowany jest do Oddziału przez Izbę Przyjęć i powinien ze sobą posiadać:

 • skierowanie do szpitala,
 • dowód osobisty (paszport, prawo jazdy) z numerem PESEL lub Karta NFZ,
  na podstawie których w systemie e – WUŚ zostanie potwierdzone prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • wypisy ze szpitali oraz dokumentacja medyczna z poprzedniego leczenia,
 • obuwie do ćwiczeń – powinno być łatwo zakładające się, z podeszwą antypoślizgową,
 • dres z rozpinaną bluzą, bielizna na zmianę,
 • wszelkie posiadane zaopatrzenie ortopedyczne oraz pisemne informacje co do zlecanych wcześniej przedmiotów ortopedycznych,
 • przybory toaletowe i artykuły higieniczne.