1. Szpital przechowuje zwłoki bezpłatnie nie dłużej niż przez 72 godziny, licząc od przyjęcia zwłok do chłodni.
  2. Za przechowywanie zwłok pacjenta w Zakładzie Anatomii Patologicznej oraz w Prosektorium powyżej 72 godzin, licząc od przyjęcia zwłok
    do chłodni, Szpital pobiera opłatę w wysokości 70 zł, za każdą  kolejną dobę  przechowywania zwłok zgodnie z Cennikiem Usług Medycznych i Niemedycznych na 2020r.
  3. Opłatę pobiera się od:
    1. od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
    2. od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym.