Ulotka zawiera niezbędne informacje nt. praw jakie przysługują pacjentom podczas udzielania świadczeń zdrowotnych – materiał pochodzi ze strony internetowej Rzecznika Praw Pacjenta.

POBIERZ