Telefony

Kierownik:
Gabinet lekarski 34 367 3802
Pielęgniarka oddziałowa: 34 367 3805
Dyżurka pielęgniarek: 34 367 3806
Sekretariat 34 367 3803

Liczba łóżek: 29

Wykonywane procedury z zakresu:

- chorób wewnętrznych

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział:

- skierowanie do szpitala,

- dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy,

- dokumentacja medyczna, w tym karty z leczenia z poprzednich hospitalizacji,

- stosowane dawki leków w leczeniu ambulatoryjnym.