Rozpoczynamy cykl szkoleń dla pielęgniarek i położnych na najbliższe miesiące.
Będą to:
- KURS KWALIFIKACYJNY -  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
(poza KFS- 650,00 złotych) Termin 13.07.2021 – 12.01.2022
- KURS KWALIFIKACYJNY - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii
(poza KFS- 650,00 złotych) Termin 13.07.2021 – 12.01.2022
 
- KURS SPECJALISTYCZNY - Resuscytacja Krążeniowo- Oddechowa
(poza KFS – 250,00 złotych) Termin 13.07.2021 – 12.10.2021
 
- KURS SPECJALISTYCZNY - Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych
(poza KFS – 250,00 złotych) Termin 13.07.2021 – 12.10.2021
- KURS SPECJALISTYCZNY - Wywiad i badanie fizykalne
(poza KFS – 500,00 złotych) Termin 13.07.2021 – 12.10.2021)
- KURS SPECJALISTYCZNY - Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
(poza KFS – 250,00 złotych) Termin 13.07.2021 – 12.10.2021)
Dla wszystkich pielęgniarek i położnych zapisanych na kursy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń, szkolenia te są bezpłatne, współfinansowane przez Dyrektora szpitala.
Dla pozostałych osób, które chciałyby dołączyć do szkoleń lub nie są pracownikami Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie szkolenia są płatne.
Proszę logować się już do Systemu Monitorowania Kształcenia wybierając rodzaj kursu i podwykonawcę, a jest to ,,Fundacja Pretium- Częstochowa”- logowanie do 10.07.2021 !!!!
Osoby, które nie zalogują się do systemu SMK, nie mają możliwości uczestniczenia w kursie i tym samym ukończenia i otrzymania certyfikatu.
Więcej informacji pod nr telefonu Ośrodka Szkoleń i Promocji:
-34 367 3646,
-34 367 3319
-507461103.    

Jednocześnie informujemy, że wznawiamy kolejne trzy specjalizację, realizowane przy współudziale Firmy Vital- Med z zakresu:

- specjalizacji internistycznej

- specjalizacji anestezjologicznej

- specjalizacji anestezjologicznej.

W planach mamy: psychiatryczną, ginekologiczno- położniczą i pediatryczną

Zajęcia online we wrześniu. Logować proszę się już teraz