DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 

Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021

zadanie pn. Doposażanie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej z funkcją echokardiografii na potrzeby kardiologii w 2021

Dofinansowanie: 242.673,75 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 247.500,00 zł.

Celem  zadania jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu serca i naczyń poprzez wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, w aparat USG z funkcją echokardiografii umożliwiający diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia.