DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021

zadanie pn. Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji w roku 2021

Dofinansowanie: 137.149,40 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 139.877,00 zł.

Celem zadania jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie wczesnej rehabilitacji  eurologicznej osób po udarze mózgu, poprzez wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, w urządzenie rehabilitacyjno-diagnostyczne do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią umożliwiające ćwiczenia kończyn górnych i dolnych z biofeedbackiem.