DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Narodowa Strategia Onkologiczna

zadanie pn. Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca

Dofinansowanie: 963.000,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 1 066 020,46 zł.

Celem zadania jest dążenie do zapewnienia lepszych warunków diagnostyki i leczenia raka płuca poprzez uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do diagnostyki i leczenia raka płuca.