DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Narodowa Strategia Onkologiczna

zadanie pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy

Dofinansowanie: 600.000,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 625.080,00 zł.

Celem zadania jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych poprzez wymianę w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wyeksploatowanego  mammografu analogowego na nowy aparat cyfrowy.