DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w BGK

zadanie pn. Modernizacja instalacji gazów medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym  im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – obiekt przy ul. PCK  7 w związku z COVID-19

Dofinansowanie: 141.876,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 141.876,00 zł.

Celem zadania jest wykonanie nowego przyłącza instalacji gazów medycznych wraz z modernizacją stacji rozprężenia dla zapewnienia nieprzerwanego dostępu do tlenu medycznego w obiekcie Szpitala przy ul. PCK 7 (budynki: A, B i C), w którym zlokalizowane są Oddziały dedykowane pacjentom zakażonym koronawirusem.