DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

zadanie pn. Zakup videoduodenoskopu i videogastroskopu operacyjnego dla potrzeb Pracowni Endoskopii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – obiekt przy ul. Bialskiej 104/118

Dofinansowanie: 149.000,00 zł.

Środki własne Szpitala: 3.269,20 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 152.269,20 zł.

Przedmiotem zadania jest zakup sprzętu endoskopowego niezbędnego dla dalszego prawidłowego funkcjonowania Pracowni Endoskopii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie zlokalizowanej w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118.

Okres realizacji: październik – grudzień 2021 r.