DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

zadanie pn. Zakup aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Dofinansowanie: 125.000,00 zł.

Środki własne Szpitala: 4.000,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 129.000,00 zł.

Przedmiotem zadania jest zakup aparatu ultrasonograficznego celem poszerzenia diagnostyki wykonywanej w Oddziale Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

Okres realizacji: październik – grudzień 2021 r.