DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

zadanie pn. Zakup aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Poradni Endokrynologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Dofinansowanie: 195.000,00 zł.

Środki własne Szpitala: 4.900,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 199.900,00 zł.

Przedmiotem zadania jest zakup aparatu ultrasonograficznego celem poszerzenia diagnostyki wykonywanej w Poradni Endokrynologii.

Okres realizacji: październik – grudzień 2021 r.