DOFINANSOWANO Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

zadanie pn. e-CareMed – Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. NMP w Częstochowie

Dofinansowanie: 9.889.680,00 zł. (w tym: FUNDUSZE EUROPEJSKIE 7.665.878,00 zł., BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2.223.802,00 zł.)

Środki własne Szpitala: 1.050.939,89 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 10.940.619,89 zł.

Celem projektu jest poprawa dostępności do wysokiej jakości e-usług publicznych w obszarze zdrowia w województwie śląskim (m.in. e-Rejestracja, e-Dokumentacja, e – Opieka).
Efekt projektu skupia się na głównym odbiorcy – pacjencie. W wyniku realizacji projektu poprawi się dostępność do elektronicznych danych medycznych w regionie poprzez stworzenie w województwie śląskim ujednoliconego i spójnego systemu informatycznego pozwalającego na składowanie, przetwarzanie i udostępnianie danych medycznych w postaci elektronicznej.

Okres realizacji: marzec 2020 r. – grudzień 2022 r.