DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

zadanie pn. Zakup ambulansu (karetki transportowej z wyposażeniem) dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Dofinansowanie: 290.000,00 zł.

Środki własne Szpitala:64.184,51 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 354.184,51 zł.

Przedmiotem zadania jest zakup specjalistycznego środka transportu (karetki z wyposażeniem) w celu umożliwienia realizacji transportu sanitarnego pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

Okres realizacji: czerwiec – grudzień 2022 r.