DOFINANSOWANO Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  

zadanie pn. Modernizacja Oddziału Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych – obiekt przy ul. Bialskiej 104/118 przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Dofinansowanie: 5.800.00,00 zł. (w tym: RZĄDOWY FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH 5.450.000,00 zł., WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 350.000,00 zł.)

Środki własne Szpitala: 177.107,26 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 5.977.107,26 zł.

Przedmiotem zadania jest przeniesienie Pracowni Endoskopii w obręb struktur Oddziału Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych w celu uzyskania zaplecza lokalowego umożliwiającego zainstalowanie pełnego wyposażenia Pracowni oraz wyeliminowania problemu braku odpowiedniej ilości personelu do prawidłowego zabezpieczenia realizacji świadczeń zarówno na Oddziale jak i w Pracowni.

Okres realizacji: maj – grudzień 2021 r.