DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

zadanie pn. Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana akceleratora w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Dofinansowanie: 9.300.00,00 zł. (w tym: ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA 8.000.000,00 zł., BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1.300.000,00 zł.)

Środki własne Szpitala: 280.380,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji:9.580.380,00 zł.

Celem zadania jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych
i technologicznych w zakresie leczenia chorób nowotworowych poprzez wymianę w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wyeksploatowanego, ponad 10 letniego akceleratora na nowy akcelerator wysokoenergetyczny.

Okres realizacji: listopad 2020 r. – wrzesień 2021 r.