DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Narodowa Strategia Onkologiczna

zadanie pn.: „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca” dla pneumonologii na lata 2023-2024"

Dofinansowanie: 103 680,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 104 787,00 zł.

Celem zadania jest dążenie do zapewnienia większej dostępności oraz poprawy warunków udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki i leczenia raka płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, poprzez uzupełnienie niedoborów oraz unowocześnienie sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia raka płuc.