DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU MEDYCZNEGO

SUBFUNDUSZU TERAPEUTYCZNO - INNOWACYJNEGO

zadanie pn.: „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w urządzenia robotyczne do rehabilitacji

 

Dofinansowanie: 429 519,67 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 462 743,67 zł.

Data podpisania umowy: 30.10.2023 r.

Celem zadania jest wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji. W ramach zadania Szpital zakupił: mobilne roboty rehabilitacyjne górnych partii ciała (3 szt.) oraz mobilne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych (4 szt.).