DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Narodowy Program Transplantacyjny

zadanie pn.: „Zakup sprzętu i aparatury” – poprzez zakup sprzętu i aparatury
dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną
w 2022 r.

Dofinansowanie: 200 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 235 281,24 zł

Data podpisania umowy: 14.08.2023 r.

Celem zadania jest doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną podmiotów aktywnych donacyjnie w ramach działalności Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W ramach zadania Szpital zakupił aparat ultrasonograficzny oraz respirator transportowy.