Telefony

Kierownik: 34 367 3344
Pielęgniarka oddziałowa: 34 367 3349
Dyżurka pielęgniarek: 34 367 3346
Gabinet lekarski: 34 367 3345

Liczba łóżek: 39 w tym, 19 inkubatorów, 5 łóżek intensywnej terapii noworodka, 6 łóżek opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji, 9 łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymgajacych wsparcia oddechowego

Lokalizacja: ul. Bialska 104/118, Pawilon H, III piętro

Wykonywane procedury:

Oddział posiada od 2008 roku III⁰ referencyjności.

Oddział ma 20 stanowisk noworodkowych, w tym:

 • 5 stanowisk intensywnego nadzoru - 2 sale (2 i 3 stanowiskowe)
 • 15 stanowisk nadzoru specjalnego - 4 sale 

Kwalifikacja pacjentów na oddział obejmuje:

 • noworodki z niską i skrajnie niską wagą urodzeniową i z zaburzeniami adaptacyjnymi okresu noworodkowego,
 • noworodki urodzone w ciężkiej zamartwicy,
 • noworodki z zaburzeniami oddychania,
 • noworodki z wrodzonymi i nabytymi zakażeniami,
 • noworodki z chorobą hemolityczną w zakresie układu Rh i AB0,
 • noworodki matek chorych na cukrzycę,
 • noworodki matek uzależnionych,
 • noworodki do diagnostyki i leczenia innych zaburzeń.

W Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka:

 • prowadzimy pełne monitorowanie ciężko chorych noworodków,
 • stosujemy najnowocześniejsze metody leczenia i diagnostyki,
 • prowadzimy leczenie oddechowe noworodków zarówno metodami konwencjonalnymi, jak i wentylacją oscylacyjną oraz tlenkiem azotu, 
 • wykorzystujemy także nieinwazyjne metody leczenia typu CPAP.

Oddział jest jedyną tego typu jednostką, obsługującą północną część województwa śląskiego.