Mobilny Punktu Pobrań Drive Thru w kierunku  COVID-19

Miejsce: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P., ul. PCK 7, tel. 601-960-620,

Godziny pobrań: Od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 15.15

Zmiana godzin - sobota, niedziela i święta – od godz. 8:00  do 10: 30

 (w tym od 8.00 do 9.30 w pierwszej kolejności wymazywani są pacjenci planowani  kierowani na oddziały szpitalne lub badania  - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. N.M.P w Częstochowie)

UWAGA! Punkt wymazowy przeznaczony wyłącznie do pobierania materiału na badanie wykrywające obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR

Badanie dostępne zarówno dla osób zmotoryzowanych jak i pieszych.

Dla kogo badanie w kierunku SARS-CoV-2?

 • Zaobserwowały u siebie objawy tj. gorączka, kaszel, duszności, utrata smaku i/lub węchu, bóle mięśniowe, osłabienie i przemęczenie, katar.
 • Miały kontakt z osobą, u której występują powyższe objawy choroby lub u której wykryto zakażenie SARS-CoV-2.
 • Z uwagi na wykonywany zawód (np. pracownik medyczny, opiekun w domu pomocy, funkcjonariusz) mają kontakt z wieloma ludźmi i są narażeni na ryzyko infekcji.
 • Potrzebują potwierdzenia braku infekcji, by bezpiecznie wrócić do pracy.
 • Przygotowują się do zabiegu lub operacji.

Kto może skorzystać z badania?

 • osoby przebywające w kwarantannie,
 • skierowane na badania przez Inspekcję Sanitarną,
 • osoby skierowane na badania przez lekarza POZ ( z kodem podanym przez lekarza rodzinnego –zlecenie ważne 24 h. ),
 • pacjenci skierowani do sanatorium,
 • osoby wyjeżdzające za granice,
 • osoby które mają objawy koronawirusa lub miały kontakt z osobą zakażoną, którzy wypełnili formularz online i otrzymali skierowanie na test https://www.gov.pl/web/dom ( do czasu wyniku osoba podlega kwarantannie)

Pacjenci prywatni bądź wyjeżdzający za granicę:

 • ·         osoby prywatne, które nie posiadają skierowania (odpłatnie). Koszt badania 350 zł.      (w przypadku odbioru faktur. Faktury można odbierać od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 do 14.00  w Szpitalu przy ulicy Bialskiej 104/118. Główny budynek II piętro - pok. 3.13

dział finansowo- księgowy. )

 • osoby które wyjeżdżają za granicę – Koszt badania z wydrukiem w języku angielskim:  375,00 zł

Odbiór wyniku w języku angielskim: Zakład Mikrobiologii – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P ul. Bialska 104/118.

Odbiór wyników:

osobisty- Zakład Mikrobiologii Klinicznej przy ulicy Bialskiej 104/118

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 10.00 i 13.00-14.00

Informacja telefoniczna po weryfikacji pacjenta:

Od godz. 11.00-13.00 i od 17.00-18.00  ( codziennie ) telefon: 605 830 261

Ważne informacje przed pobraniem wymazu:

Jak się przygotować do badania?

 • Na badanie zabierz ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 • Minimum 2 godziny przed badaniem nie spożywaj posiłków, nie pij, nie żuj gumy, nie pal papierosów, nie płucz jamy ustnej i nosa ani nie myj zębów.
 • Jeśli masz skierowanie od lekarza POZ – poproś o numer skierowania lekarza przed przyjazdem.

Gdzie sprawdzić wynik?

Oficjalna informacja o wyniku pojawi się w systemie EWP i na Internetowym Koncie Pacjenta. Widzi go również lekarz POZ. O wyniku powinna poinformować przychodnia POZ.

Pacjenci, u których próbka zostanie pobrana w punkcie pobrań danego dnia, otrzymają wyniki  do 24 godzin.

 

Źródło: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

Mam wynik pozytywny. Co teraz?

Od momentu uzyskania pozytywnego wyniku testu powinieneś poddać się izolacji w domu, która w przypadku pacjenta bez objawów trwa 10 dni. Okres trwania izolacji możesz też sprawdzić na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Po 7 dniu izolacji, ale nie później niż w jej 10 dniu, skontaktuje się z Tobą Twój lekarz rodzinny, aby sprawdzić Twój stan zdrowia i w przypadku utrzymujących się objawów wydłużyć okres izolacji. Czekaj również na kontakt z inspekcji sanitarnej, która przeprowadzi z Tobą wywiad epidemiologiczny w celu ustalenia osób, które mogły ulec zakażeniu w wyniku kontaktu z Tobą.

Jeżeli jednak poczujesz się gorzej, udaj się na oddział zakaźny szpitala lub wezwij karetkę, dzwoniąc na nr 112.

Jeżeli jesteś poddany izolacji domowej, nie musisz uzyskiwać eZLA. ZUS posiada dostęp do danych w systemie EWP i udostępni je Twojemu pracodawcy, na tej podstawie zostanie Ci wypłacone należne świadczenie.

Wynik testu jest nierozstrzygający/nie diagnostyczny

Kiedy mogę zrobić ponowny test?

Wykonaj test w ciągu 24–48 h, przy czym wcześniej poproś lekarza POZ o nowe skierowanie na badanie.

Mobilny Punktu Pobrań Drive Thru w kierunku  COVID-19

Miejsce: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P., ul. PCK 7, tel. 601-960-620,

Godziny pobrań: Od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 15.15

Zmiana godzin - sobota, niedziela i święta – od godz. 8:00  do 10: 30

 (w tym od 8.00 do 9.30 w pierwszej kolejności wymazywani są pacjenci planowani  kierowani na oddziały szpitalne lub badania  - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. N.M.P w Częstochowie)

UWAGA! Punkt wymazowy przeznaczony wyłącznie do pobierania materiału na badanie wykrywające obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR

Badanie dostępne zarówno dla osób zmotoryzowanych jak i pieszych.

Dla kogo badanie w kierunku SARS-CoV-2?

 • Zaobserwowały u siebie objawy tj. gorączka, kaszel, duszności, utrata smaku i/lub węchu, bóle mięśniowe, osłabienie i przemęczenie, katar.
 • Miały kontakt z osobą, u której występują powyższe objawy choroby lub u której wykryto zakażenie SARS-CoV-2.
 • Z uwagi na wykonywany zawód (np. pracownik medyczny, opiekun w domu pomocy, funkcjonariusz) mają kontakt z wieloma ludźmi i są narażeni na ryzyko infekcji.
 • Potrzebują potwierdzenia braku infekcji, by bezpiecznie wrócić do pracy.
 • Przygotowują się do zabiegu lub operacji.

Kto może skorzystać z badania?

·         osoby przebywające w kwarantannie,

·         skierowane na badania przez Inspekcję Sanitarną,

·         osoby skierowane na badania przez lekarza POZ ( z kodem podanym przez lekarza rodzinnego –zlecenie ważne 24 h. ),

·         pacjenci skierowani do sanatorium,

·         osoby wyjeżdzające za granice,

·         osoby które mają objawy koronawirusa lub miały kontakt z osobą zakażoną, którzy wypełnili formularz online i otrzymali skierowanie na test https://www.gov.pl/web/dom ( do czasu wyniku osoba podlega kwarantannie)

Pacjenci prywatni bądź wyjeżdzający za granicę:

·         osoby prywatne, które nie posiadają skierowania (odpłatnie). Koszt badania 350 zł.      (w przypadku odbioru faktur. Faktury można odbierać od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 do 14.00  w Szpitalu przy ulicy Bialskiej 104/118. Główny budynek II piętro - pok. 3.13

dział finansowo- księgowy. )

·         osoby które wyjeżdżają za granicę – Koszt badania z wydrukiem w języku angielskim:  375,00 zł

Odbiór wyniku w języku angielskim: Zakład Mikrobiologii – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P ul. Bialska 104/118.

Odbiór wyników:

osobisty- Zakład Mikrobiologii Klinicznej przy ulicy Bialskiej 104/118

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 10.00 i 13.00-14.00

Informacja telefoniczna po weryfikacji pacjenta:

Od godz. 11.00-13.00 i od 17.00-18.00  ( codziennie ) telefon: 605 830 261

Ważne informacje przed pobraniem wymazu:

Jak się przygotować do badania?

 • Na badanie zabierz ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 • Minimum 2 godziny przed badaniem nie spożywaj posiłków, nie pij, nie żuj gumy, nie pal papierosów, nie płucz jamy ustnej i nosa ani nie myj zębów.
 • Jeśli masz skierowanie od lekarza POZ – poproś o numer skierowania lekarza przed przyjazdem.

Gdzie sprawdzić wynik?

Oficjalna informacja o wyniku pojawi się w systemie EWP i na Internetowym Koncie Pacjenta. Widzi go również lekarz POZ. O wyniku powinna poinformować przychodnia POZ.

Pacjenci, u których próbka zostanie pobrana w punkcie pobrań danego dnia, otrzymają wyniki  do 24 godzin.

 

Źródło: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

Mam wynik pozytywny. Co teraz?

Od momentu uzyskania pozytywnego wyniku testu powinieneś poddać się izolacji w domu, która w przypadku pacjenta bez objawów trwa 10 dni. Okres trwania izolacji możesz też sprawdzić na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Po 7 dniu izolacji, ale nie później niż w jej 10 dniu, skontaktuje się z Tobą Twój lekarz rodzinny, aby sprawdzić Twój stan zdrowia i w przypadku utrzymujących się objawów wydłużyć okres izolacji. Czekaj również na kontakt z inspekcji sanitarnej, która przeprowadzi z Tobą wywiad epidemiologiczny w celu ustalenia osób, które mogły ulec zakażeniu w wyniku kontaktu z Tobą.

Jeżeli jednak poczujesz się gorzej, udaj się na oddział zakaźny szpitala lub wezwij karetkę, dzwoniąc na nr 112.

Jeżeli jesteś poddany izolacji domowej, nie musisz uzyskiwać eZLA. ZUS posiada dostęp do danych w systemie EWP i udostępni je Twojemu pracodawcy, na tej podstawie zostanie Ci wypłacone należne świadczenie.

Wynik testu jest nierozstrzygający/nie diagnostyczny

Kiedy mogę zrobić ponowny test?

Wykonaj test w ciągu 24–48 h, przy czym wcześniej poproś lekarza POZ o nowe skierowanie na badanie.

 

 MAPKA.pdf