W dniach 4-5 lipca 2023 w naszym Szpitalu przeprowadzono audyt zewnętrzny recertyfikujący w zakresie normy ISO 9001 : 2015 – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ.

Ponowna certyfikacja potwierdziła, że wdrożony System Zarządzania Jakością w naszym Szpitalu działa skutecznie i zgodnie z wymaganiami normy odniesienia oraz innymi wymogami prawnymi.

Audytem objęto cały Szpital w tym losowo wybrane obszary medyczne, diagnostyczne oraz techniczne.

Uzyskanie certyfikatu świadczy o tym, że system zarządzania w organizacji, realizuje wdrożoną politykę oraz założone cele jakościowe. Dla zwiększenia skuteczności systemu zarządzania podjęto liczne działania doskonalące, które są planowane na bieżący rok.

Dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy aktywnie włączyli się w przeprowadzenie całego procesu recertyfikacji w naszym Szpitalu.