Decyzją Marszałka Województwa Śląskiego pana Jakuba Chełstowskiego, po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym na Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie z dniem 1 września br. został na to stanowisko powołany Łukasz Połatyński.
.
Łukasz Połatyński jest managerem z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem na strategicznych stanowiskach w branży medycznej w tym ponad pięcioletnim w charakterze dyrektora. Współtworzył i realizował strategie publicznych i prywatnych podmiotów leczniczych. Jego potencjał opiera się nie tylko na doświadczeniu, ale także wiedzy specjalistycznej, pozyskanej na studiach z zakresu psychologii w biznesie, zarządzania oraz na studiach MBA Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.
.
Cele, jakie stawia sobie na stanowisku dyrektora placówki to przede wszystkim rozwój lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego, a także prowadzenie zrównoważonej i stabilnej polityki inwestycyjnej i finansowej. Jak podkreśla, priorytetem dla niego są przede wszystkim Pacjenci i to ich dobro musi być podstawą wszystkich działań podejmowanych przez zarząd Szpitala.
.
Według Łukasza Połatyńskiego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny posiada potencjał, aby przy aktywnej współpracy ze środowiskiem akademickim oraz jednostkami samorządu terytorialnego stać się jedną z najlepszych placówek medycznych, nie tylko w regionie, ale również w kraju.
.
Nowemu Dyrektorowi gratulujemy i życzymy sukcesów oraz wytrwałości w pełnieniu obowiązków!
.