Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie poszukuje osób na stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych w wymiarze pełnego etatu. Miejsce pracy: Częstochowa ul. Bialska 104/118
Opis stanowiska pracy (główne obowiązki):
• przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz. 1710 ze zm), aktami wykonawczymi do ustawy, wewnętrznymi uregulowaniami, w tym w szczególności: przygotowywanie i prowadzenie postępowań progowych i podprogowych, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji, prowadzenie korespondencji związanej z zamówieniami publicznymi w tym weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia;
• udział w pracach komisji przetargowych;
• udział w planowaniu zamówień publicznych;
• współpraca z komórkami merytorycznymi przy przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu;
• przygotowywanie projektów umów;
• procedury związane z archiwizacją postępowań przetargowych.