Zatrudnimy Fizyków Medycznych do pracy w Zakładzie Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. Szczegółowych informacji udziela Dział Kadr w pokoju 3.41 na II piętrze, a także pod numerem telefonu: 885 - 660 - 835.